جشن تولد من

07.gifتولدم مبارک07.gif

 

تولد تولد تولدت مبارک07.gif

باز هم چهارم شهريور ماه اومد01.gif

همه تبريک ميگن و من رو ميبوسن10.gifعجب حالی داره بروبچ سرخوش از مستی در

باغ شادی جای همتون خالی......

خيلی صفا بود03.gif کاخ وفا بود07.gif يار دلها بود03.gif جلای روح ها بود07.gif

هرکی يک طرف و عده ای هم در وسط مشغول بودن.....اکثرا با همراه اومده بودن

ماشااله همه هم با ظرفيت در حد نفت کش بودن09.gif

قرار بود فقط ميزبانی کنم و رو بوسی و هديه ها رو باز کنم ولی کم کم به ساقی هم

تبديل شدم.....زهرماری معلوم نبود چند ساله بود ولی ميگفتن بالای ۳ سال تو کوزه

خوابيده.....خلاصه هم ميخوردی ميرفتی به عرش کبری که برگشتنت ساعتها به طول

می انجاميد....ما هم با ظرفيت فقط پک بچه ها رو پر ميکرديم و لذت ميبرديم.....

اونهايی که جفت بودن اين طرف اون طرف باغ پرواز ميکردن16.gif و تک ها هم يا به دنبال

جفتی برای پرواز  يا چت بودن و بی خيال دنيا31.gif

من هم شنگول مثل حبه انگور شلوغی ميکردم13.gif......خلاصه حالی برديم به هولی

جا داره از همه عزيزان ودوستانی که با حضور پر شکوهشون محفل تولد من رو پر نور

کردن و نيز دوستان عزيز تر از جانی که با پيغامهای sms وتلفن و ميل و مسنجر و

بسته های پستی من رو شرمنده خودشون كردن كمال تشكر و قدردانی رو داشته

باشم.

راستی به قول بلبلكم :عزيزانی كه حالا به هر نحو نتونستند تبريك بگن يک وقت فکر

نکن من از دستشون ناراحتم هرگز اينطور نيست راست ميگم34.gif

 

هر جا هستين در پناه حضرت حق شاد باشين

ياشاسين                   

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید