# پرشین_بلاگ
دلم تنگه دلم تنگه، دلم تنگه برايت                                        نگاهم با نگاهم داشت عادت من عادت می کنم با درد تازه                          جدايی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

تلخ ترين لحظه من

۱۲ آذر بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ۱۲ آذر بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ۱۲ آذر بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ۱۲ آذر بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ۱۲ آذر بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ۱۲ آذر بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ۱۲ آذر بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ۱۲ آذر بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ۱۲ آذر بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ۱۲ آذر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید