بهترين

سلام
به خاك مى‏نگرم‏
به خاك مى‏نگرم‏
به عمق آينه پاك خاك مى‏بينم‏
تمام حسرت خاموش صخره‏هاى خِرَد
در التزام تفاهم!
به خاك مى‏نگرم‏
كه رنگ عشق، محبّت‏
و نيز وحشت و ظلم،
به خويشتن دارد
و باز سفره رنگين
به انتظار هوسهاى تازه بگشوده‏ست!
به خاك مى‏نگرم‏
و از درون سينه ذرّات خاك مى‏شنوم‏
جواب و معنى يكرنگى پذيرايى‏
و انتهاى تقلاّ...
exportImage.asp?s=cano&i=10586320&w=400&h=300

/ 0 نظر / 11 بازدید