موج دلزده<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ميخواستم اگر دلتنگترين کلامهای آهنگين را

                                  برای تو گفته باشم، نتوانستم.

افسوس که به پيوست روزمره گيهای پست پيوستم.

           و پندار پرت زندگی

                             حيرانی مرا

                                          هر لحظه در خود گم ميکند .

ميگويند:

            روز يـا که شبی

                            زاده شدم از مادرم

می بينم

             روز يـا که شبي

                                  خواهم رفت با مرگ

مقصد از اين رويش و بعد فرسايش چيست؟

         از اين ناسا ز گاری و بعد سازش

                      از اِين فراز و بعد فرود

                                           مقصود چيست؟

عجب آنکه

خسته نيستيم

از اِين موج گونه زندگی

از اين بالا و پايين رفتنها

                پوچ گفتنه

                      هرزديدنها

از اِين سو به آن سو

              در خروش

سوار بر موجيم ، ما

           گهی به صخره ای سخت

                       گهی به ساحلی پرت

                                    گهی به عرشه پر سرنشين کشتی نگونبخت

هميشه آواره

از اِين سو به آن سو

            در خروش

                          در فراز

                                   در فرود

سوار بر موجيم ما

                             

                        «  عاشق و بی انتها »

                      

 

ا 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید