يار دبستانی من......

يار دبستانی من
با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما
بغض من و آه منی
حک شده اسم منو تو
رو تن اين تخته سياه
ترکه بيداد و ستم
مونده هنوز رو تن ما

دشت بی فرهنگی ما
هرزه تموم علفاش
خوب اگه خوب بد اگه بد
برده دلای آدماش
دست من و تو
باید اين پرده ها رو پاره کنه
کی ميتونه جز من و تو
درد ما رو چاره کنه

يار دبستانی من با من و همراه منی ....

10.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید