فرياد از تنهايی

عکس قشنگت روبروم

نگاه تو،تو چشمام

قصه می گن چشمای تو

از عشق بی سر انجام

از اون روزا تا اين شبا

انگار يه عمر گذشته

.......

نمی شنوی فريادمو که

بی تو خيلی تنهام

 

/ 0 نظر / 5 بازدید