*بدترين دلتنگی برای هرکسی آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسيد ...


من از پشت شبهاي بي خاطره
من از زندان غم آمدم
من از آرزوهاي دور و دراز
من از خواب چشمان نم آمدم
تو تعبير روياي ناديده اي
تو نوري كه بر سايه تابيده اي
تو يك آسمان بخشش بي طلب
تو بر خاك ترديد باريده اي
تو يك خانه در كوچه زندگي
تو يك كوچه در شهر آزادگي
تو يك شهر در سرزمين حضور
تويي راز بودن...به اين سادگي
مرا با نگاهت به رويا ببر
مرا تا تماشاي فردا ببر
دلم قطره اي بي طپش در سراب
مرا تا تكاپوي دريا ببر


* زندگي باغي بزرگه

پره از گلهاي تازه

هر كسي يه باغچه از عشق

واسه ي دلش مي كاره

/ 0 نظر / 4 بازدید