ديشب خواب تو رو ديدم

سلام من به تويار قديمی 

آره باز هم منم همون ديوونه هميشگی 

 

ديشب خواب اون چشمهای نازت رو ديدم 

مهربونی هات يادم اومد

عسکهات رو گذاشتم جلوم

هم زبونی هات يادم اومد 

وای چقدر

 دلم واسه شيرين زبونی هات تنگ شده

 دلم  واسه عزيزم گفتنات  تنگ  شده

کاش هميشه پيشم می موندی

ای کاش.................................

ای کاش امروز صبح هرگز از خواب بيدار نمی شدم

 ای کاش هميشه خواب تو رو می ديدم

ديشب بعد از مدتها اومده بودی پيشم داشتی با من  حرف می زدی

داشتی با من درد دل می کردی      وای چی می شد هرگز از خواب با تو بودن بيدار

نميشدم و همه لحظاتم رو با تو سپری می کردم......

خيلی دوستت داشتم خيلی دوستت دارم و خيلی دوستت خواهم داشت

هميشه دوستت دارم

وقتي كه ازتودورم

يك ساله هريه روزم

شمع شبستون ميشم

آروم آروم ميسوزم

وفتي كه ازتودورم

آب واسه من ميميره

دلم ميون سينه

پرنده اي اسيره

هزارويك رازدلم

برات نگفته دارم

وقتي نيگام بهت ميفته

زبونم ميگيره

گلهاي شادي رو ز قلبم نچين

شعله عشقوتوي چشمام ببين

ببين كه ازغمت

دارم آب ميشم آسون

توي دستاي گرمت

منم برف زمستون

به من نخندعزيزم

پريشونم پريشون

وقتي كه ازتودورم

يك ساله هريه روزم

شمع شبستون ميشم

آروم آروم ميسوزم

به دل ميگم شب تاسحر

يادش نكن دوباره

دلم ميگه ديوونشم

دوسش دارم هنوزم

دوسش دارم هنوزم

دوسش دارم هنوزم....

/ 0 نظر / 20 بازدید