زندگی با تلاش و شادی

 
تقديم به کسی که می‌خواهد خود را آن‌گونه گرداند که خالقش می‌پسندد:

سرنوشت خويش را باور کن

که باری همان توان نهفته توست

                                      و نرم می‌شکفد

     و زندگی را از آن دست می‌آرايد

                                                  که تو خواسته‌ايی...

 

عقاب فاتح قله‌های زندگی باش

و مسافر دشت‌های بيکران آن

و هم بدين‌سان است که واژه‌های «کار» و «زندگي»

                      معنای اصيل خويش را می‌يابند و

                                       گلبوته‌های تلاش تو به گل می‌نشينند...

 

به دره‌های عميق احساس خويش سفر کن

که در آنجا کسی را جز خويشتن خود

                                        باز نمی‌يابی

و لحظه‌ها را غنيمت شمار

و آنان را بنياد دنيايی کن

                               هر يک به فراخور خويش

هرگز نوميدوار از فراز صخره‌های سخت زندگی

                                                      آينده را نظاره مکن

با ايمان به توان خويش زآن ميانه راهی بگشا

                                                به دنيای زيبای فرداها

 

و بدان در امتداد هر راه که برمی‌گزينی

همواره دشواری در کمين است

که زندگی اگر نام آسانی داشت

ديگر بر زمين تلاش معنای خود را از کف ميداد

                                    و در آسمان رنگين کمان...

در مقابل تمام سختی‌های زندگی‌ات

                                                بردبار و صبور باش

       آنقدر که از همه آنها سخت‌تر شوی....

و با هرچه که سعی دارد تو را از پای در آورد

                                             پيروزمندانه مبارزه کن و

زندگی را با تلاشت بساز و دوستش بدار

آرزومند آرزوهايت

/ 0 نظر / 13 بازدید