دلم تنگه

دلم تنگه، دلم تنگه برايت              

                         نگاهم با نگاهم داشت عادت

من عادت می کنم با درد تازه

                         جدايی شايد از من،من بسازه

                     ***

پرستوی قشنگم دلم گرفت از سفرت

                                    تو خلوت جاده دلم گريه می کرد پشت سرت

در اين جهان بيکران ديگر نمی يابم نشان

                             از ان عزيز رفته ام،فرياد از اين درد گران

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید