غم بی تو بودن

 

کی دست رو موهات ميکشه وقتی من رو نداری

                                به هر کی ميگم تنها شدم  باور نميکنه

کسی باور نميکنه که ديگه بی يار شدم                              

 اسير غمها شدم 

به خودم هم ميگيم تنها شدم ميگه دروغ نگو .

دهانت را می بويند            مبادا گفته باشی ::دوستت دارم 

به اميد اينکه هيچ وقت تنها نشی عزيزم   . 

/ 0 نظر / 43 بازدید