آينده

glasslovehtblue.jpg


آينده يعنی چی؟
چطور ميشه آينده رو تضمين کرد؟ خيلی دوست دارم برای آينده تلاش کنم تا موفق بشم و به اون چيزهايی که دوست دارم برسم.
پس تلاش ميکنم تا با توکل به خدا و تشويق مشوقان و سعی خودم به آرزوهام برسم.

آينده با تو زيباست

/ 0 نظر / 7 بازدید