خواهر عزيزم

 

حجتان مقبول  سعيتان مشکور و دعايتان مستجاب باد

 

07.gif10.gif07.gifخيلی دوستت دارم خواهرجون07.gif10.gif07.gif

با آروزی سلامتی موفقيت و خوشبختی در تمام لحظات زندگی

رفتی خونه خدا و برگشتی                داداشيت رو به ياد داشتی03.gif

 

08.gifداداش کوچيکت08.gif

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید