غصه نخور مسافر

غصه نخور مسافر اينجا ما هم غريبيم
از ديدن نور ماه يه عمره بی نصيبيم

******
فرقی نداره بی تو بهرمون با پاییز
نمیبینی که شعرام همه شدن غم انگیز!

******
غصه نخور مسافر اونجا هوا که بد نیست
اينجا ولی آسمون باريدنم بلد نيست

******
غصه نخور مسافر فدای قلب تنگت
فدای برق ناز اون چشمهای قشنگت

******
غصه نخور مسافرتلخه هوای دوري
من که خودم ميدونم که تو چقدر صبوری

******
غصه نخور مسافر بازم می آی به زودی
ما رو بگو چه کرديم از وقتی تو بودی

******
غصه نخور مسافر غصه اثر نداره
از دل تو ميدونم هيچکس خبر نداره

******
غصه نخور مسافر هميشه اینجوری نيست
همیشه که عزیزم ‌ راهت به اين دوری نيست

******
غصه نخور مسافر تولد دوباره
غصه نخور مسافر غصه نخور ستاره

******
غصه نخور مسافر غصه کار گلها نيست
سفر يه امتحانه به جون تو بلا نيست

******
غصه نخور مسافر تو خود آسمونی

در آرزوی روزی که بيايی و بمونی.

/ 0 نظر / 7 بازدید